Grodzisko Pohulanka

Andrzej Wawryniuk, Leksykon miejscowości powiatu chełmskiego:

Wioską, którą bezsprzecznie zaliczyć należy do najstarszych z otoczenia Wojsławic jest majdan Pohulanka. Dziś nazwa ta wyszła z użycia. Całą, najdłuższą w tej okolicy wioskę określa się nazwą – Majdan Nowy. Jest to niezgodne z prawda historyczną. Właściwie wioska składa się z trzech części: Majdanu Pohulanki, Majdanu i Majdanu Nowego. Najstarszą częścią tej trójczłonowej wioski jest Majdan Pohulanka. Leży on obok wzgórza, na którym zachowały się wyraźne ślady grodziska. Wzgórze z trzech stron otoczone jest głębokim jarem, a na jego szczycie jeszcze do dziś odróżnić można ślady wałów i fos.

Grodzisko Majdan Nowy, „Zamczysko”. (…) Rozpoznano stosunkowo dobrze konstrukcje obronne grodziska, zwłaszcza wał wewnętrzny z bramą wjazdową. Wał umocniony był konstrukcją drewniano – kamienną, pełniącą najpewniej również samodzielnie funkcje obronne. Silny stopień zniszczenia uniemożliwia dokładniejszy ich opis i rekonstrukcję ich wyglądu. Nie odkryto żadnych śladów stałej zabudowy na majdanie czy innych pozostałości świadczących o intensywnym osadnictwie w obrębie wałów. Wszystko wskazuje na to, iż obiekt z majdanu Nowego pełnił funkcję grodu schronieniowego dla bezpośredniego zaplecza. Ślady osadnictwa otwartego z wcześniejszego średniowiecza odkryła w czasie badań powierzchniowych U. Ruszkowska. Datuje ona grodzisko na VIII – X wiek.